תשלומים

פסח, בולמוס הקניות. מ"ע מכובדי, אתה מרבה לקנות בתשלומים (בהקפה), ומשעבד את עתידך להבטחת פירעון החובות, והנה אתה שואל האם לפי ההלכה עליך לברך "שהחיינו" על שעון חדש ויקר שקנית לעצמך לפסח, בהקפה. והנה תשובה על פי הגאון חיים פלאג'י (איזמיר, נולד ב- 1788), מתוך ספרו "לב החיים": עד שלא שילמת את מלוא מחיר השעון, לא קנית אותו. עד שלא שילמת אותו, אתה עלול לרדת מנכסיך, ואז תאלץ להחזיר את השעון. עד שהשעון אינו שלך באופן גמור – אתה פטור מלברך "שהחיינו". ורק נזכיר שגדולים בישראל הזהירו מפני השתעבדות לפיתויי שיטת התשלומים, כי היא מעוררת בולמוס, וממנו קצרה הדרך לעוני.

עוד באותו עניין: