תשובה

לקראת הימים הנוראים יהודים מתאמצים לעשות תשובה, ואחדים מוטים להאמין שתשובה כרוכה בבדלנות, בפרישה מהחיים הרגילים, ויש שאף פורשים ממשפחתם. ונזכיר את עמדת הרב קוק (1935-1865), בספרו "אורות התשובה": אל לעושה תשובה לפרוש מהציבור. לא בחממה סגורה מתנהלת התשובה, אלא בחיים עצמם. האדם מחובר לעולם ואחראי לו, ועל כן העושה תשובה יתערה בחיים, בעודו עושה תשובה, ותוך כך יפיץ מוסר וחסד. ומהות התשובה לפי הרב קוק? העולם ביסודו הרמוני, החטא מערער את ההרמוני, ובני האדם מטבעם כמהים להרמוני האבוד. התשובה חזרה להרמוני.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: