תשובה

ג"א מכובדי, אתה עושה תשובה בהדרכת פלוני, שהחל לעשות תשובה רק חודשיים לפניך?! ואפנה אותך מיד ל"מכתם לדוד" של הרב דוד שפרבר, שראה אור השנה בהוצאה מתוקנת: "כשאדם מתחיל לחנך עצמו בדרכי עבודת השם יתברך, עדיין אין אצלו שום הולדה, כי הוא עדיין אינו כלי שיוכל לקבל השפעה עליונה". ובכן? מורך עצמו צריך מורה, ואיך כבר יהיה לך למורה?! שלא תהיו חלילה כחיגר הנושא על גבו את העיוור.

עוד באותו עניין: