תשובה: אשת איש (מין במינו)

צ"כ מכובדי, הרבית לחטוא באשת איש בימי חייך ואתה מבקש עכשיו לעשות תשובה? ראשית, ברוך הבא. וראשית ראשית, עליך לעשות תשובה בדיוק במה שהרבית לחטוא בו, ואינך יכול להרבות, נגיד, במתן צדקה על חשבון סעיף "אשת איש" שלך. אלא עליך לעמוד באותו פיתוי עצמו ולגבור עליו, בפיתוי אשת איש. ולא כשאתה כבר זקן ומותש.

עוד באותו עניין: