תפילת שוא

"היה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר, ואמר לעצמו: 'יהי רצון שהצווחים לא יהיו בני ביתי' – הרי זו תפילת שווא מצדו". ראה גם מסכת "ברכות". שווא? שאינו מועיל, שאינו מייצר דבר, שהוא הבל, שהוא חסר ערך. הצווחות הרי כבר נצווחו, והצווחות הרי באות לאחר האירוע (האסון), ולכן תפילה זו שלו הינה כבר לאחר מעשה, כלומר זו תפילה שאינה יכולה עוד לשנות את המציאות, שאינה יכולה להועיל. תפילה שכזו הינה, אם כן, תפילת שווא. ואין לנו עניין בתפילות שווא. כי הן מייצרות תקוות שווא. כי הן מרחיקות את האדם מהריאליה. כי תפילת שווא מגבירה את תלותיות האדם ומפחיתה את אחריותו הפרטית. כי בתפילת שווא יש שמץ ברור של פרימיטיביות ושל עבודת אלילים.

עוד באותו עניין: