תפילה פרטית

פ"ג מכובדי, אדם רשאי לנסח לעצמו תפילה משלו, אם לא מצא את מבוקשו בתפילות הקיימות. ובלבד שינסח תפילה קצרה בעניינו. ויכול להתפלל אותה בכל זמן, ויפתח אותה ב"יהי רצון מלפניך". ולשונה מלשון התפילה הרגילה, ולא חלילה איזשהו נוסח ממש עצמאי. ועם שהיא פרטית, בכל זאת יכלול בה את הציבור, כגון: מבקש רפואה, ישתמש גם ב"רפאנו" (לשון רבים). אמנם הכל נמצא בתפילה הקיימת, אבל אין ההלכה ממשטרת את האדם הפרטי עד כדי מניעת תפילה פרטית משלו. וראה בעניין זה גם את "קובץ אגרות" של מרן החזון איש (1953-1878, ליטא, בני ברק).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: