תענית

כבר הצטברו שאלות אחדות בעניין תענית ציבור שתיערך לאחר המלחמה בלבנון. לא מצעד ולא הפגנות ניצחון, אלא תענית ציבור. והשאלות הן של מאמינים בכוח התענית לתקן, להתערב במציאות, ובכוח התענית ללכד את העם. מהי תענית הציבור ("תענית ברחובה של עיר")? זו פעולה אמונית עממית, פומבית, רבת משתתפים. מעין פעולת אין ברירה, שלה קוד טקסי מדויק למדי: צום, תענית, השבתת המסחר, הצטופפות ברחובות. ובעיקר תשובת הלב. וכן תפילה ודרשה מיוחדות לכך. ועוד. זו פעולה של כל החוגים בעם: חכמים, ממשל, ציבור ויחידים בעלי מעמד. אין הכרח שההחלטה על התענית תצא מחוג אחד מסוים, אלא חכמים יצטרפו אף לתענית שהכריז יהודי שאינו מחוגם. התעניות הידועות לנו רובן בעטיה של בצורת, מגפה, גל של פשיעה חמורה, מרידה גואה בקב"ה. ראה גם ספרו של ד"ר דוד לוין: "תעניות הציבור ודרשות החכמים" בהוצאת ספריית הילל בן-חיים (הקיבוץ המאוחד).

עוד באותו עניין: