תיקונים: מודעות קיר (תעתוע)

ר"כ מכובדי, אתה שואל מה טיבם ומה כוחם של הכינוסים ההמוניים שבהם עושים תשובה, מכים על חטאים, עושים תיקונים פומביים, מתחייבים בצדקה וכו'. וכבר שקלת להצטרף לכינוס כזה, לפי מודעת קיר המבטיחה גם הסעה למקום וממנו. ופעם אחת, לדבריך, כבר שלחת תרומה כספית לכתובת שהופיעה במודעת הקיר. מה טיבם ומה כוחם של כינוסים אלה? רובם בגדר אחיזת עיניים, לא כלום, מכבסת כספים, ניצול לרעה של תמימים, ויש בהם ממד של עושק, גניבה, רמייה וחילול השם. ואין לשלוח להם כספים, כי בתרומות אלה כשלעצמן אין כוח כפרה ואין מחילה, אלא אם הן מחוברות לחזרה בתשובה ממשית, מתמשכת, הכרתית. וראה בעניין זה את שו"ת "דלתי תשובה" מאת הרב יעקב משה הלל, ראש ישיבת חברת אהבת שלום, ירושלים. ואלה המציעים לנו סיגופים ותעניות, תחת פיקוחם כביכול, כאמצעי לעשיית תשובה, חשודים במיוחד. במה? בהונאה פשוטה וגסה של הבריות. אין להם את ההכשרה התורנית ואין להם את הדרגה האמונית הדרושה לחולל תיקונים על ידי סיגופים ותעניות, והמאמינים בהם כמוהם כבהמה הנותרת בסופו של דבר בהמה גם אם נסגף אותה ונטביל אותה בשלגים.

עוד באותו עניין: