תיקון אלמנה

ד"פ מכובדי, החשש שלך מפני בעלה המת של האלמנה שבדעתך לשאת לאישה, שבא לך בחלום והתרגז עליך שאתה נושא אותה, מבלי לבקש רשותו וכו' – החשש הזה מוצא את תיקונו באמצעות "תיקון אלמנה", שהתקין המקובל שר שלום מזרחי דידיה שרעבי (הרש"ש, 1777-1720, ירושלים), מי שעמד בראש ישיבת המקובלים "בית אל". ומהו "תיקון" זה? הסדרת העניין עם הבעל המנוח דרך תפילה ("תיקון"), מיוחדת דרך טקס מיוחד ודרך צדקה. ואז הבעל המנוח מחויב לסגת מכל זיקה לאלמנה (אשתו): "ויסלק כל רשותו ושליטתו ממנה". וכן יסתלק מכל זיקת תלונה נגד הבעל החדש וכו'. וישנה עדות שהרב יוסף חיים זוננפלד (1932-1849), ראש העדה החרדית בירושלים, השתתף בטקס "תיקון אלמנה". והתיקון עצמו מופיע בספר "יש רוחו" של הרש"ש, בעריכת הרב מרגליות. והעיקר הקבלי ב"תיקון" זה? המוות הפיזי אינו מפריד לגמרי בין האישה והאיש: נשמת הבעל המת כרוכה בנשמת האישה החיה, ויש לו מעמד לגביה. ואם כך, ד"פ מכובדי, עשה את "תיקון אלמנה" של הרש"ש, בפני מניין בני אדם הגונים, ואחרי כן אתה והאלמנה תתענגו. לא הייתי מגלה בעיתון רעיון קבלי זה, שהייתי חושש מליצנים, אבל הנה מתרבים הרואים בחלומם את המנוח, שאת אלמנתו בדעתם לשאת לאישה, והמנוח צווח עליהם והם חוששים וכו', ורחמנות עליהם.

עוד באותו עניין: