של מי הצדקה ? (זכות)

ד"ל מכובדי, במשך שנים שלחתם בחגים צדקה (כסף) לקהילה ירושלמית מסוימת, והנה עולה בדעתכם להעביר הצדקה לעניים אחרים – והגאון משה סופר (הונגריה, 1839-1762) אסר זאת מכל וכול, כי במשך השנים העניים הנ"ל צברו זכות וחזקה על צדקה קבועה זו, וחישבו את חייהם גם על פיה. ולפי ההלכה, המבחינה בין צדקה לסתם ממון, העברת הצדקה לעניים אחרים הינה גזל. זהו כספכם ולכאורה זכותכם להעניקו למי שתרצו – אך זהו גזל, וכרוכים בו ביוש העניים הנ"ל וחשש הוצאת שם רע עליהם. ראה גם "אגדות סופרים": קובץ מכתבים של גאוני משפחת איגר-סופר.

עוד באותו עניין: