שליח

ד"כ מכובדי, נשלחת על ידי מו"ל ישראלי ליריד הספרים הגדול בגרמניה לקנות בשבילו ספרים מסוימים במחיר מסוים וכו', והנה לא קנית אותם אלא קנית אחרים, השווים להם בעיניך בתכונות המסחריות שלהם, וכך נעשית למה שנקרא במקורותינו: "שליח ששינה בשליחותו". ואתה כמובן שואל: מה איתי? האם אכן עליי מחיר הספרים שלא הוזמנו ממני? ועל כך ראה גם את ספר "נתיבות יהושע" מאת הרב יהושע יגל, ספר ביאורי סוגיות בשני כרכים. השבוע הלך הרב יגל לעולמו בן 91 , ותם ממשלו התורני המבורך במדרשיית נעם, פרדס-חנה, והחל זכרו לימים רבים וטובים. ובכן אין מבט הלכתי אחד בלבד על שליח זה (עליך). יש הסוברים שהשליחות עצמה בטלה מעיקרה על ידי השינוי, עד שהשליח כמוהו כגזלן; ויש המביטים בחבילת הספרים השונה, הלא מוזמנת, ובודקים אם יש בה רווח כשלעצמה, ואם יש בה, בכל זאת קמה תוך כדי השינוי עסקה חדשה: כי עיניו של השולח (המו"ל ההוא) היו נשואות בעיקר לרווח. זה צומת המבטים השונים על האירוע. ומוטב שתעיין בתשובת הרב יגל עצמה בספרו הנ"ל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: