שליח ציבור

פ"ל מכובדי, הנה הימים הנוראים באים, ואתה שואל: מהו סוד שליח הציבור (החזן)? מי מעניק לאדם רגיל את הכוח להוביל את התפילה מכאן לשם, לשמים? מניין אדם רגיל זוכה פתאום ברוחניות הדרושה? – לפי הרב קוק ז"ל, החזן שואב את הכוח ואת הרוחניות מ"היחד היהודי". יחד מעצים, מזכך, מיסטי, אמוני, חוזי וסולידרי. ובשעה שהוא שליח הציבור, הזמן כמו נפער לכבודו, ולמשך התפילה הוא מתעלה מכוח הכלל (היחד) שעשה אותו שליח. "הכלל", בכתבי הרב קוק, הינו דרגה בפני עצמה, ואינו רק "קובץ של יחידים".

עוד באותו עניין: