שכר מינימום

ר"א מכובדי, אתה שואל אם אתה חוטא בהעסקת פועל שהגיע אליך דרך חברת כוח אדם ששכרו נמוך משכר המינימום שנקבע בחוק? האין זה חטאה של חברת כוח האדם? ובכן, מכובדי, למה זה תתראה כאוויל. אתה חוטא לפועל, ואף חברת כוח האדם חוטאת לו. שניכם חוטאים. כל אחד לחוד. מי שמשלם לפועל פחות מכפי החוק עובר על איסור גזל. חד וחלק. אמנם חברת כוח האדם היא שיזמה ואפשרה את הגזל, אבל אתה, כמעסיק ישיר שלו, כמעסיק המודע לתנאיו ולשכרו, שותף ישיר בגזל הזה. אתה מסייע ליצירת אקלים של עושק פועלים בישראל. למה תיתמם. ראה גם מאמרו של הרב אורי סדן בכתב העת "תחומין", קובץ כ"ו.

עוד באותו עניין: