שכר הרב

ש.ח. מכובדי, שאלתך שאלת גבאי מובהקת: הנה, לאחר כשלוש שנים בהן תיפקד בעצם כרב בית-הכנסת שלכם, התחלתם לשלם לרב משכורת חודשית וכו', ואתה שואל: האם הרב זכאי לתשלום גם עבור שלוש השנים הקודמות? – וראה בעניין זה גם את ספר 'דרכי חושן' מאת הרב יהודה משה סילמן: "לא יוכל לבוא אחרי זמן ולתבוע גם על העבר, כי ודאי מחל (ויתר) להם". כלומר, שלמו לו מכאן והלאה, ולא לאחור. וממכתבך עולה כי הרב כלל לא דרש תשלום עבור אותן שלוש שנים, אלא אתה, כגבאי, מבקש להקדים תשובה לשאלה – ואציע לך, על אחריותי בלבד, שתעניקו לרב מענק אחד, חד-פעמי, לפנים משורת הדין, בגין אותן שלוש שנים, וגובה המענק יהיה לפחות שכר שלושה חודשים: חודש כנגד כל שנה. וכך תמצאו חן ושכל טוב עיני אלוקים ואדם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: