שידוכים: הדירוג האידיאלי

ש"ב מכובדתי, את מבקשת לשדך את בנך על פי ההלכה? הנה דירוג השידוכים לפי התלמוד הבבלי (מסכת פסחים): "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויישא בת תלמיד חכם, לא מצא בת תלמיד חכם יישא בת גדולי הדור, לא מצא – יישא בת ראשי כנסיות, לא מצא – יישא בת גבאי צדקה, לא מצא – יישא בת מלמדי תינוקות". אבל מכובדתי, היום גם חרדים שבינינו לא מיד יעדיפו בת מלמדי תינוקות על בת מיליונר, ובכלל הדירוג הנ"ל הוא משאלת לב של האליטה הרבנית, ואם כדברייך בנך "בינוני רגיל", אז מה לך מאמללת אותו ודוחפת אותו לאליטה רבנית, שלעולם לא תקבל אותו ממש.
 

עוד באותו עניין: