שדכנות

א"מ מכובדי, אינך יכול לתבוע שכר על שחיזקת שידוך שנתרופף, כי אתה עצמך אמרת למשפחות שכל פעולתך נובעת מ"הידידות שבינינו". ובכל זאת, הרב קוק ("אורח משפט") רומז למשפחות, שלפנים משורת הדין ייתנו לך שכר שדכנות, ויחשיבו את "הידידות שבינינו" הנ"ל כדיבור מתלבב שכזה, ולא כדיבור משפטי. אבל בדרך כלל השפה היהודית היא משפטית: אמרת "ידידות", נלכדת בה ולא מגיע לך שכר.

עוד באותו עניין: