שבס/ מהו "עוול במשפט"?

אגב הדיון הנוסף בפרשת שמעון שבס, נזכיר כאן את הפרשנות העמוקה של הגאון חיים אבולעפיה (טבריה, המאה ה-18) – הנה בספר "ויקרא" נאמר "לא תעשו עוול במשפט", ולא נאמר לא תעשו משפט עוול, כי לעתים "נמצא שעשית המשפט הוא העוול". כלומר, החשש אינו רק מפני תוצאת משפט מעוקמת, אלא מפני העוול (עינוי דין) המוטמע בעצם עריכת המשפט. עוול כלפי הנאשם, גם אם יצא זכאי. והיום אזהרה זו מופנית לפרקליטות המדינה: עצם ההעמדה לדין עלולה להיות עוול. אין בכוונתי כאן לערער על הדיון הנוסף בפרשת שבס כשלעצמו, כי לא למדתי אותו לעומקו, אלא רק להזכיר עד כמה חוששת ההלכה מהמשפט עצמו. ופרשנות הגאון אבולעפיה נמצאת בספרו "יוסף לקח" (חלק א').

עוד באותו עניין: