רפואה

המשבר ברפואה הציבורית עורר קוראים לשאול על יחס החרדים לרפואה המודרנית. ובכן, החרדים אינם מתנגדים למודרניזם הרפואי כאמצעי, כמכשיר – אלא משעה שהוא מחשיב עצמו לאלוהות חדשה. משעה שהוא מתיימר לקבוע את מהות החיים, המוות, האדם. כך משתמע מהפסיקה של אישים מרכזיים במאה ה- 20 כרב משה פיינשטיין (ארצות הברית) וכרב יצחק יעקב וייס (ירושלים).

עוד באותו עניין: