רמון והרבניים (משפט)

החיים הפוליטיים הפנימיים בכל זאת נמשכים: הנה, חיים רמון תמך השבוע בהרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים גם לענייני כספים שאינם נובעים ממעמד אישי (גירושים, אימוץ, מזונות, ירושה). מותר להניח שרמון עושה זאת בשביל להקל את העומס מהמערכת המשפטית הרגילה וכו'. אבל נפנה את תשומת לבו לכך שבתי הדין הרבניים נגועים (בהכללה) באיזושהי עצלות מטרידה ואף בהתנכרות למערכת המשפט הכללית, ועובדה שבתי הדין הרבניים לא קיבלו על עצמם מרצונם את מעמד העליון ואת תקדימיו. ועובדה שהרבניים זעפנים בכל הנוגע לחילוניות הישראלית ועד כה תרומתם לחברה הישראלית באשר היא ישראלית מצומצמת. ואם כך, מדוע זה להרחיב את תחומם?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: