רחמים

פסח בא. הגאון מווילנא מזכיר לנו, אגב ברכת המזון של פסח: "ברוך אתה… הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים", שהמושג "רחמים" אינו מתאר באמת את הבורא, כי אין לנו באמת מושג ממשי על תכונות הבורא, כי הוא לחלוטין נשגב מהבנתנו, ועל כן "רחמים" הינו בסך הכל ביטוי שלנו, של בני האדם, ביטוי הנגזר מתוך עולמנו הארצי, מתוך היכולת הלשונית המוגבלת שלנו. הגר"א מזכיר לנו שכל הדימויים שהענקנו לבורא (רחום, ארך אפיים, איש מלחמות, נוקם) נובעים מתקוותינו ומאי יכולתנו להבין ולדייק. ואל לנו להסתבך בפרשנות מעשיו של הבורא. ראה גם הערה ב"הגדה של פסח – עם פירוש הגר"א מווילנא ותלמידיו" בעריכת הרב נחמיה פעפער, בהוצאת מכון הגר"א, ניו-יורק.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין:

עדיין מגיעות תגובות ישירות ועקיפות בעניין "שמע ישראל" של הזמר יהודה סעדו, עם זכייתו בתחרות טלוויזיה, וכל התגובות באותה...