רחמים, רחם, חרם (שפה)

א"ש מכובדי, תודה על מכתבך בעניין "רחם", שהזכרתי כאן אגב תיאור בית כנסת, שהוא מקומה של "כנסת ישראל" – ואמנם המילים רחם ורחמים נובעות ומחוברות. ובשביל שלא להוציא את הדף חלק, אזכיר שאף "חרם" ב"רחמים". חרם? החרם המונע מהחוטא להיכלל ברחם, שהיא כנסת ישראל. ולא ארחיב בסודות "רחמים" שמא ארעיש קוראים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: