רב השכונה

מכובדיי, אל לרב השכונה שלכם לקנות בהקפה בחנויות ואל לו לבקש הנחה מהסוחרים. ואם בכל זאת הוא קונה בהקפה, מוטב שתהיה קצרה מאוד, כגון הקפה לשבוע. ומותר לו לקנות במבצעי מכירות הלבשה, מזון וכיו"ב, כי בעניין זה הוא ככל אדם. והמקורות לאיסור הקפה והנחה מרובים עד שאין מה לפרטם כאן. ובכל זאת, ראו את המשתמע מ"ספר שופטים" (הלכות סנהדרין) של הרמב"ם בעניין תלמידי חכמים, דיינים ורבנים: "לא רודפים לקבץ הממון". וטעם האיסור? אתיקה ואסתטיקה רבניות. וכן חשש לגזל כלשהו מצד הרב. חשש לגזל?! כן, אם יעכב יותר מדיי את התשלום למכולת, יגרום הפסד מימון לבעלי המכולת. ואם יבקש הנחה, אולי יכופף את הסוחרים עד הקרן או אף מתחת לקרן, כי הם קצת יראים ממנו, שהוא מייצג בעיניהם את התורה וכו', אבל לתורה אין עניין בהקפות, בהנחות, ובוודאי שלא באבק גזל, אלא ברבנות נקיית דעת, אתית ואסתטית.

עוד באותו עניין: