רבנות, של מי המשרה?

ג"פ מכובדי, הרב שלכם הודיע שהוא עובר לקהילה באמריקה, וכבר סיכמתם עם רב חדש, והנה שינה דעתו ואין הוא עובר לאמריקה, והוא מבקש להחזיק ברבנותו אצלכם כמימים ימימה, בטענה שזו רבנות שלו וכו'. ובמקרה כשלכם דן הרב יעקב ששפורטס, בספרו "אוהל יעקב" (1698-1610, אמסטרדם), וזו רוח הפסיקה: א. הציבור ובית הכנסת אינם שבויים בידי הרב שהודיע על פרישתו. ב. יש לשבח את הציבור שהזדרז למנות רב חדש, כדי לא להישאר ללא רועה רוחני. ג. אין לרב הראשון טענה נגד הרב החדש כאילו הוא גוזל את פרנסתו. ד. אמנם יש לכבד את הרבנות ולגונן עליה, אבל הרבנים אינם חסינים מפני שלטון השכל הישר, ולא מפני נוהל אזרחי תקין. והשכל הישר מורה לרב: התפטרת והודעת שפניך לאמריקה, אז התפטרת.

עוד באותו עניין: