רבנות ראשית

אין לישראלי החילוני ציפיות מהרבנים הראשיים החדשים, בהיות הרבנות עסקה פוליטית צידית מאוד, ובכל זאת אחדים מבקשים לשמוע בבירור ובקול את הודעת (הודאת) הרבנים הנבחרים שהם ממונים מכוח חוק המדינה הישראלית ומתחייבים לציית לחוקיה וכו'. מה טיבה של בקשה זו? האין היא מתגחכת על ידי החיים עצמם? כן, טיבה מעט אינפנטילי, והיא אכן מתגחכת, ואם כך, מדוע? לשם ההודעה (ההודאה) עצמה. כוח כלשהו מצוי בהודעה עצמה. וכן לשם הסדר הטוב, גם אם הרבה מקילים בו ראש. ולאחר מכן? לאחר מכן גם אם ייבחרו הציונים שבין הרבנים המועמדים, הם יצייתו לחרדים בהיות החרדים הסמכות בעולם התורני. והם הסמכות משום שהם האותנטים.

עוד באותו עניין: