ראש חודש

ר"ש מכובדי, לבית כנסת קטן יש בדרך כלל הוצאות קטנות, שהרי אין הוא משלם לחזנים מפורסמים ואינו נושא במלוא שכרו של רב וכו', והנה בכל זאת יש ובתי כנסת קטנים מתקשים להתקיים פיזית מחוסר כסף. וה"שולחן ערוך" (הלכות בית כנסת) כבר הנחה אותנו בדבר עצם חיוניות בית כנסת: "כופין בני העיר זה את זה לבנות בית כנסת ולקנות להם ספרי תורה". ומהרמב"ם משתמע שאין קהילה ענייה מכדי להחזיק בית כנסת וכו', ושעלינו בכוחותינו לשאת בהוצאות בית הכנסת בהתמדה, ללא טרוניות, אלא אדרבה בשמחה אמיתית. ובבית הכנסת שלנו עשינו לאחרונה חישוב, שלפיו אם כל מתפלל יתרום 25 שקל בחודש, די לנו בזה. וטוב לקבוע יום תרומה אחד מסוים משותף, וטבעי שיהיה זה ראש חודש, שהוא יום שיש בו גם בחינה של חג.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: