ראש השנה

ד"ס מכובדי, כן, בוודאי, בערב ראש השנה נהגו בהרבה קהילות בישראל ללכת לבתי העלמין, להתפלל על קברי הקדושים, להרבות בתחנונים ובצדקה לעניים. קמה מדינת ישראל ומנהג זה פחת מעט בערים הגדולות הכלליות, כי אולי הבריות שם נעשו מודרניים, ולא פחת בערים החרדיות ובערים הקטנות. הולכים לבתי העלמין כמודיעים לקב"ה: "ידוע לנו שאנחנו חשובים בעיניך כמתים". ומתפללים על קברי הקדושים, אבל לא אליהם, שחס ושלום אין אנחנו מתפללים אל המתים, אלא דרכם לקב"ה. ומרבים בצדקה שמבטלת כמה וכמה גזרות. ראה גם ספר "מנהגות וורמייזא" לרב יודא ליווא קירכום.

עוד באותו עניין: