ראה הרמב"ן או יוסף קארו (קבלה)

כתבתי נגד הקבלה הממוסחרת המתעה תמימים, ונקלעתי למהומה – ולהלן תשובה מקובצת לקוראים אחדים על מה שבין ההלכה והקבלה. אמנם הקבלה האמיתית השתרגה לתפילה, לחסידות, להלכה וכו', אבל מקובלים שהיו גם דיינים ופוסקים מיעטו את נוכחות הקבלה בפסקי הדין שלהם. ראה הראב"ד, הרמב"ן או יוסף קארו (השולחן ערוך). מדוע? כי ההלכה עיקר. כי היא התשתית. כי היא ההכרה. וכאשר הקבלה (הסוד) דחקה את ההלכה – מיד התפתח בישראל ניהיליזם מסוכן, שגרעינו תמיד לח.

עוד באותו עניין: