קיזוז? לא במלחמה (אנושיות)

ביתך חלילה נפגע עכשיו במלחמה? אל למדינה לקזז מעלות שיפוץ ביתך את חובך למדינה, כגון חובך לארנונה שהצטבר ולא נפרע. מוטב שישפצו את ביתך ותשב בו עכשיו כאחד האדם ועדיין תהיה חייב ארנונה מצטברת, מאשר שלא ישפצו וחלילה תהיה כאחד המודחים מהחיים ורק חוב הארנונה שלך יקטן. אוי לה למדינה אם בשעה זו היא נושה כך באזרחיה.

עוד באותו עניין: