קידוש השם (איסטנבול)

לפי ההלכה, הנספים בפעולת הטרור בבתי הכנסת באיסטנבול נהרגו על קידוש השם, כי נהרגו על שום עצם יהדותם, על שום עצם העובדה. ועצם עובדת יהדותם הוא קידוש שם השם בעולם. והיהודי הנהרג בשל יהדותו, אינו נשאל באותה שנייה האם הוא מוכן לכך וכו'. די בעצם יהדותו. ועל כך ראו גם דיונו של הרב אליהו דסלר בספרו "מכתב מאליהו" (המאה העשרים).

עוד באותו עניין: