קדושה תוצרת סין? (ציצית)

ג"ש מכובדי, כן, כבר ראיתי בחנויות שונות פמוטים וגביעי קידוש תוצרת סין, אבל לא ציציות כאלה – ואתה שואל אם לפי ההלכה ציצית כזו כשרה. ובכן: "ציצית שעשאה גוי – פסולה". ראה בעניין זה גם את "ספר כל בו", אוצר הלכות ומנהגים, שנדפס לראשונה ב–1490, בנאפולי, ומחברו פלאי (עלום), מרוב ענוותו. מדוע פסולה? כי נאמר בתורה: "דבר אל בני ישראל ועשו". רק בני ישראל. האם עשיית ציצית מחייבת כוונה דתית מיוחדת? לא. "אם עשאה ישראל, אפילו בלא כוונה – כשרה". ובכן, ציצית מותנית בעצם ההשתייכות לישראל. וראה גם את "נתיבות יהושע" של הרב יהושע יגל: "כל מי שאינו חייב במצווה – אינו כשר לעשותה". ההבדל בין ציצית לגביע קידוש? הציצית היא עצמה המצווה (עשה), ואילו הגביע הינו רק אמצעי (כלי).

עוד באותו עניין: