צרפת: הנוסח הרבני (אנטישמיות)

הקלטתי ראיונות אחדים עם רבנים צרפתים ועם מנהיגים יהודים מסורתים, ראיונות נוכח המהומות הגזעיות בצרפת – והנה מה שהיה הוא שיהיה תמיד, בכל הנוגע להיגיון הרבני–עסקני, לרטוריקה הרבנית, לפוליטיקה של מנהיגות יהודית בגולה. מה שהיה הוא שיהיה? כן, מה שאמרו רבנים בגולת מרוקו, תימן, אנגליה, צרפת–גרמניה, פולין או טורקיה, בתקופת הנביא מוחמד, בתקופת גירוש ספרד, בתקופת שבתאי צבי או בתקופת השואה, הם אומרים היום בצרפת. ומה הם אומרים? למהומות הנוכחיות בצרפת אין משמעות דתית אלא משמעות חברתית–כלכלית. אין זה מאבק איסלאמי בחזית הנוצרית–יהודית אלא זהו מאבק מעמדי מובהק, מאבק של מהגרים, מקופחים, מודחים, מאבק של מיעוט ברוב שלכאורה פתח בפניו את הדלת, אך למעשה כלא אותו בעוני ובעזובה. הרבנים הצרפתים, אלה ששמעתי, מדברים מתוך חרדה עמוקה מפני אפשרות של מלחמת דת, מפני האפשרות שמחר המוסלמים הצרפתים יפנו נגד היהודים הצרפתים מהמניעים הדתיים המוכרים לנו מימים ימימה. וזה יעצים את האנטישמיות בצרפת, על פי המתכון המסורתי: "היהודים, האויבים האמיתיים של המוסלמיים, הם עילת המהומות". הרבנים עוצמים עיניים ומייצרים למהומות פריז הסברים מעמדיים. אבל הם יודעים שהאספסוף כבר מחכה ליהודים. ובצרפת ישנו גם אספסוף של משכילים. האספסוף הזה מחכה ליהודים גם בבלגיה, בגרמניה, בהולנד, ובכל מקום שבו יש ריכוז של גטאות מוסלמיים. באירופה של היום כ–34 מיליון מוסלמים. מעולם לא היה פשוט להיות מנהיג יהודי דתי בגולה: הכחשת המציאות כתגובה אוטומטית.

עוד באותו עניין: