צוואה

ד.פ. מכובדי, הנה קרבו ימיך, וברצונך בצוואה לפי דין תורה, ואתה חושש שאחד מיורשיך יערער עליה בבית משפט חילוני וכו', ואתה שואל: מה עושים? נכון, יש חשש שבית-משפט חילוני לא ידייק בהבנת צוואה לפי דין תורה, או לא יאשר אותה כלשונה – ואפנה אותך לספר "משפט הצוואה" של הרב מתתיהו שווארץ. ואחת העצות: כתוב שתי צוואות, אחת לפי דין תורה, ואחת לפי המשפט הכללי, ובלבד שהתוצאות הפיננסיות בשתי הצוואות זהות. ועדיין המערער יערער, כי טבע יהודים לערער על צוואות, כי הלא כבר קין והבל נחלקו על ירושת אביהם: "אחד ביקש את הקרקעות, ואחד את המטלטלין, וחזר בו וביקש את הקרקעות וכו', עד שקם והרגו".

עוד באותו עניין: