צדק וצדקה

סל התרופות: צדק או צדקה? צדק הוא מה שנכון, ישר, זכאי, נגזר מהחוק: "מאזני צדק ואבני צדק… יהיה לכם". וצדקה היא נדבה, גמילות חסד וכן הגינות כללית: "עושה צדקה בכל עת". ואמנם צדקה היא גם דין צדק, כפי שצדק הינו גם ישועה וניצחון: "קרוב צדקי יצא ישעי" – אבל דומה שהיום עיקר צדקה הוא נדיבות וחסד, ועיקר צדק הוא זכות, חוק. כלומר, צדק וצדקה נושקים, אך אינם אחד. ומה שאומרים שלטי ההפגנות השבוע – "צדקה תציל ממוות" – הוא מה שאומרים מקבצי נדבות לאבלים בבתי הקברות. ואין הכוונה דווקא שהנהנה (העני או החולה) הוא הניצל ממוות, אלא שנותן הצדקה ניצל ממוות. ובכל הקשור לסל התרופות: נכון לומר צדק, ונכון גם לומר צדקה, ואף נכון לומר צדק וצדקה יחד.

עוד באותו עניין: