צדקה

ש.פ. מכובדי, העניין פשוט: אמנם אביכם המנוח תרם בחייו למוסדות תורה, אך ההלכה אינה מטילה עליכם (יורשיו) שום חובה משפטית להמשיך בכך, ואין למוסדות אלה שום מעמד משפטי לתובע המשך תרומות מכם, או מעזבון אביכם. התרומה (צדקה) אינה נמשכת אוטומטית מאב לבן. ואף אם אביכם הביע בצוואתו משאלה שתלכו בדרכיו (צדקה), אין המשאלה מתגבשת לחיוב משפטי ממשי, אלא היא בבחינת המלצה מוסרית וכו'. ועם זאת, הלוואי יהיה בכוחכם לתת צדקה כראוי וכו'. וראה בעניין זה גם את המשתמע מספר תשובות רבי עקיבא איגר (גרמניה, 1837-1761).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: