צדקה

ש.ל. מכובדי, בחגים הגיע אליכם לצרפת שליח של קהילה ישראלית, וניסה לשכנע אתכם שתתרמו לקהילה שלו, וזאת אחרי שעשרות שנים אתם כבר תורמים לקהילה ישראלית מסוימת וכו' – ואתה שואל מה עמדת ההלכה. זו פעולה אסורה. חלילה לגרום להעברת תרומה (צדקה) לקהילה אחרת, גם אם היא ענייה ויראת שמיים וכו'. מדוע? כי יש בכך משום גזל עניי הקהילה הראשונה. משום שבעשרות השנים, שלאורכן אתם תורמים לאותה קהילה, הצטברה לה מעין 'זכות חזקה'. משום ששלילת צדקה מקהילה ראויה לטובה קהילה אחרת, היא פעולת איבה. משום שפעולה זו מייצרת שנאה. ואם תעבירו את התרומה לקהילה אחרת, בהכרח תוציאו שם רע לקהילה הראשונה, כאילו השתבש בה דבר אמוני או חברתי וכו'. ומי שמשדל להעברת התרומה מקהילה אחת לזולתה, קרוב להגדרה ההלכתית: 'רשע'. וראה בעניין זה גם את הדיון המפורט בשו"ת אלפאנדארי, ספרו של הרב שלמה אליעזר אלפאנדארי, הלא הוא 'הסבא קדישא' (1930-1826, רבה הראשי של צפת).

עוד באותו עניין: