צדקה

ע"ט מכובדי, אתה חייב כספים רבים? אין לך להחזיר? ובכל זאת, אתה מתאווה לתת צדקה לעניים? לנדב יפה בעליות לתורה? – ההלכה משעה את תאוות הצדקה שלך עד שתחזיר את חובותיך. כי אין לנו עניין בצדקה הבאה על חשבון הזולת (בעלי החוב שלך). לפני שתצטדק בצדקות, נא פרע חובותיך. ובכלל, אל תתחזה. וראה בעניין זה גם את "יעלוזו חסידים" של הרב אליעזר פאפו (1828-1785, סארייבו).

עוד באותו עניין: