צדקה

ח"ב מכובדי, ייעדתם כסף לשיפוץ חזית בית הכנסת, אבל גבאי הצדקה שלכם מפנה את הכסף לתוספת גמילות חסד לעניים ולמפוטרים? דעת חכמים נוחה מהגבאי, כי הוא קשוב לענות אחיו. ואת חזית בית הכנסת תשפצו כשירחיב. וראה גם את שו"ת מהדי"ק, הוא הרב יוסף קולון (1480-1420,איטליה), וממנו תלמד שגבאות צדקה היא אמנות, ונפש רגישה היא כלי ראשי שלה. אמנם לכאורה ראוי שהגבאי יתייעץ איתכם, ובפרט אם חיזוק הגמ"ח לעניים ולמפוטרים הוא מדיניות חדשה – אבל מאידך יש חשש שתפיצו ביניכם את שמות העניים והמפוטרים, הנהנים מצדקה זו, ובכך תביישו אותם ברבים. ואז, חלילה, רעיון הצדקה יתרוקן מתוכנו האנושי, העדין, החשאי. ובכן, אם הגבאי הגון וכו', ההלכה מתירה לו לנהל את הקופה כהבנתו, לתקופה ידועה. והרי לבו לאחיו הנזקקים כעת.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: