צדקה

ש"ב מכובדי, אתה שואל: כמה לתת צדקה? אם כוונתך למתן צדקה באופן שיטתי, ולא פה ושם מתוך התפרצות רגשית, אזי ההלכה ממליצה על צדקה שאינה עולה על חמישית מהרווח השנתי שלך. תן אותה בסוף השנה, ולא תוך כדי השנה, כי רק בסוף השנה תדע אם הרווחת וכמה. חשב את החמישית מהנטו, כלומר לאחר כל תשלומי המסים, ולא מהברוטו. כלומר, חמישית מ–50 ולא מ–100. למה עד חמישית? שאתה עצמך לא תתרושש ותחזור אלינו כעני הזקוק לצדקה. חמישית?! לא, לא חמישית, אלא עד חמישית. שפר חלקך: חמישית. לא שפר: כמה שתיתן. הצדקה ערך יסוד. היא מיטיבה גם עם הנותן: עושה אותו בן אדם. ראה גם ספר "שאלות ותשובות הרב", הוא האדמו"ר הזקן (חב"ד).

עוד באותו עניין: