צדקה

במלחמה יש לגבאים רשות לשנות את ייעוד כספי הצדקה שברשותם. אמנם תכננו שהכספים יוקדשו לשיפוץ בית הכנסת או לכתיבת ספר תורה, אבל עכשיו מותר לגבאי הצדקה להסיט את הכספים לעניי המלחמה. כך עולה מהרבה פסיקות לאורך הדורות והגלויות, כגון שאלות ותשובות הגאון "הנודע ביהודה" וכן מפסיקות הרב יחיאל מיכל עפשטיין מחבר "ערוך השולחן" (נפטר ב–1908).

עוד באותו עניין: