פסח

הגדה של פסח: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". יפה, אבל למהר כי יציאת מצרים היא מושג רוחני. היא יציאה בלתי פוסקת ומתחדשת משעבוד רוחני ומגלות תרבותית ("מצרים") אל ריבונות, זהות וערכים. העובדה שיש לך מדינה אינה אומרת שיש לך זהות. ולעולם האדם חייב להוציא עצמו מ"מצרים". וראה גם את "הגדת ראשי ישיבות סלוצק, קלעצק, לייקווד".

עוד באותו עניין: