פסח: כל ימי חייך (כינון)

הגדה של פסח: "למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך". למה כל ימי חייך? כי לא יהיה בימי חייך אירוע שיכווץ את יציאת מצרים, שהוא האירוע המכונן. אפילו ביאת המשיח לא תייצר "סיפור חדש" שידחוק את סיפור יציאת מצרים. המשיח לא ימחוק את ההיסטוריה. וראה בעניין זה את ההגדה עם פירוש הגאון מווילנא.

עוד באותו עניין: