פיקדון

פ"ג מכובדי, בידיך עדיין פיקדון (כסף) של יהודי שנספה בשואה?! ליהודי אין יורש? – אם היהודי היה אשכנזי חרדי, תן את הכסף לישיבה חרדית אשכנזית. היה דתי ציוני, תן למפעל דתי ציוני. היה חילוני מודרני, תן למוסד חילוני מודרני. העיקרון? "אומדן דעת". ראה גם הרמב"ם ב"ספר קניין". לעולם אומדים דעת הבעלים. אומדים (משערים) שנוח לאשכנזי חרדי שהכסף יינתן לישיבה אשכנזית חרדית. קשה לאמוד? תן את הכסף למדינה.

עוד באותו עניין: