פורים

ש"נ מכובדי, מיהו האביון שבמצוות פורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"? יש סברה שאביון הוא מי שאינו מתבייש עוד לבקש, מחמת עוניו, ואילו עני עדיין מתבייש. אבל לצורך מצוות פורים: אביון הינו כל עני. לאביון אין הכנסה קבועה כדי פרנסת בני ביתו (בהוצאות רגילות), ואין לו נכסים (שאינם כלי עבודתו), וכן מי שנפלו עליו הוצאות חריגות כבדות (ניתוח, חתונה). וראה גם את "פסקי תשובות – לפי סדר המשנה ברורה", שנערך בידי הרב שמחה ב"צ א. רבינוביץ. ורובנו כבר יודעים מעצמנו מי ממכרנו עני. וחלילה להתגאות על העני במשלוח מוגזם, כי בזה מעצימים את בושת העוני, ואז המשלוח מאבד את חומו האנושי.

עוד באותו עניין: