פדיון

ד"כ מכובדי, הרב שלמה גורן, בספרו "תורת המדינה", והרב שאול ישראלי, בספרו "חוות בנימין", הגיעו למסקנה שחייל כגלעד שליט אינו שבוי רגיל, שיש להיזהר במחיר פדיונו מהשבי, אלא הוא מי שיש לו חוזה משתמע עם המדינה: הוא שליח שלה. וכפי שחובת המדינה לרפא אותו אם חלילה נפגע – כך חובת המדינה לפדותו מהשבי בכל מחיר, אבל רק עד למחיר פגיעה בלתי נסבלת בביטחון המדינה. ואת מחיר הפגיעה (נסבל או לא) תקבע מערכת הביטחון. במשך עשרות שנים, ה"ה גורן וישראלי עיצבו את עמדות הציונות הדתית במדינת ישראל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: