עניים

חכמים מוקיעים את המתחזים לעניים ונהנים מכספי ציבור – ורבי עקיבא ("אבות דרבי נתן") אף צפה את גורל המתחזה: "כל הנוטל פרוטה מן הצדקה, בזמן שאינו צריך – אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות". כלומר, המתחזה יסיים את חייו כנצרך. אבל רוב העניים עניים, ומי שמתנכר להם בטענה שיש ביניהם מתחזים, הוא רשע.

עוד באותו עניין: