"עם העבריינים"

ד.ל. מכובדי, לא אוכל לענות לך במסגרת 'שישי' הקצרה, על שאלתך בעניין מהותו של "להתפלל עם העבריינים" (יום כיפור) – רק אציין כאן שני דברים עקרוניים:

1. מתירים לכל העבריינים להשתתף בתפילה, אפילו אם העבריינים לא ביקשו שיתירו להם.

2. "כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית". וראה בעניין זה גם א ספר 'מטה משה' של הרב משה מ"ת (פולין: פשמישלא, בעלז, 1606-1540).

ועיקר הדבר לפי רוח היהדות:

הקהילה המתפללת אינה 'מועדון זכאים סגור'.

העבריין חלק בלתי-נפרד מהקהילה המתפללת.

בית-הכנסת אינו מובלעת מטוהרת.

מתפללים עם העבריינים.

עוד באותו עניין: