על תועבת הסלקציה (מוות ישראלי)

עוד נער נרצח השבוע בפתח מועדון לילה. מאה צעירים וצעירות התגודדו שם. את רשות הכניסה מעניק סלקטור. לפי מה? לפי מראה חיצוני, ולפי שרירות לבו. תוך כך, המתגודדים מייצרים איבה זה כלפי זה, איבה של מודחים המתחרים על לב הסלקטור. איבה נפשית וגופנית. הנער נרצח גם מתוך האיבה. המיון משפיל. המועדונים האלה בנויים גם על השפלה. המועדון הממיין והמשפיל יותר, מצליח יותר. בידור–מיון. אבל האדם נברא בצלם אלוהים, ואל לו להתגודד כך, להתמיין כך. יחי האדם! הלאה הבידור המשפיל!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: