עוד בעניין טוניס (יהדות)

לא יבש הדפוס על "שישי" שלפני שבועיים, וכבר הזדרזו להודות לי על היחס לחכמי צפון אפריקה, ובפרט לחכמי ג'רבא, אבל התודות הן לחונן הדעת שחנן חכמים אלה בשכל טוב. והבטחתי בעל פה לשלושה קוראים לבביים שנגיע גם לחכמי קירואן (טוניס). ובשביל שלא אוציא את הדף חלק, הנה גרגר מהספר "חיבור יפה מהישועה", ומטרת הגרגר לעודד יהודים פשוטים: אמנם יש לקיים את כל המצוות, אבל יש ואנשים פשוטים זוכים למדרגה גבוהה, בשל מצווה אחת בלבד שקיימו. וזהו ספר ניחומים מאת החכם הקירואני ניסים ב"ר יעקב (המאה ה-11). וחיים זאב הירשברג תרגם את הספר מערבית, והקדים לו מבוא עשיר (הוצאת מוסד הרב קוק).

עוד באותו עניין: