עוד בעניין גבולות (רב ותלמיד)

תשובה לארבעה קוראים המבקשים הדגמה בעניין "הסגת גבול", שאוזכר כאן בשבוע שעבר. והנה דוגמה לגבולות שההלכה מציבה בין רב לתלמידו: לא ירחצו יחד (במקווה), כי הגופניות (העירום) סופה לייצר זילות? התלמיד לא יערוב לחוב של הרב, כי ערבות מייצרת מתחים רעים? אל לרב ולתלמיד להפתיע זה את זה בביקור בביתם, כלומר אל להם להפקיע פרטיות? חלילה לתלמיד לקרוא לרב בשמו הפרטי, כי בכך הוא מערער את הגבול ההכרחי ביניהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: