עוד בעניין אושוויץ (האנס יונס)

תשובה ל–11 קוראים בעניין "אושוויץ". כתבתי כאן שאושוויץ היתה מנהגו של עולם, ולא עונש על חטאים דתיים ואמוניים של יהודים, ולא קידוש השם. והנה ראה אור תרגומו לעברית של "מושג האלוהים אחרי אושוויץ" מאת הפילוסוף האנס יונס (הוצאת רסלינג). כושרי הפילוסופי נמוך, ועדיין אזרז את הקוראים להאנס יונס: האל ויתר על התערבות במהלך הפיזי של הדברים? האל אינו כל–יכול? מבריאת העולם והלאה זהו "זמנו של האדם"? האנס יונס אינו מרחיב בעניין "האל האבסורדי", כי זהו "דימוי שהוא מכל וכל לא יהודי".

עוד באותו עניין: